Đen Vâu - CANIFA Photoshot

PRODUCT / PORTRAIT

“Tôi luôn tự hỏi rằng mình có gì đặc biệt. Và nhận ra một điều là chính mình thì thật tuyệt”

Rapper Đen Vâu đã kết cùng thương hiệu thời trang CANIFA ra mắt bộ sưu tập #sayit

Client: CANIFA

Model: Đen Vâu


“Tôi luôn tự hỏi rằng mình có gì đặc biệt

Và nhận ra một điều là chính mình thì thật tuyệt”